Årsrapport 2020

Forbrugerhenvendelser i Danmark

Antallet af forbrugerhenvendelser var rekordhøjt i 2020, både i vores danske kontor og på tværs af netværket. I dette afsnit af årsrapporten kan du læse om, hvad forbrugerne klagede over og finde konkrete eksempler fra vores sagsbehandling hos det danske kontor, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.