Rejser og transport

Rejser med bus over EU-grænser

Har du været ude for forsinkelse eller aflysning på busrejsen, eller har du oplevet forskelsbehandling ved køb af busbilletter? Her får du overblik over dine rettigheder som buspassager på ruter inden for EU.

EU's regler om buspassagerers rettigheder gælder for dig, hvis din rejse foregår med langdistancebus, dvs. mindst 250 km, og starter eller slutter i et EU-land.

Det betyder, at du er omfattet af rettighederne, hvis du rejser med langdistancebus på nærmere angivne ruter, hvor passagerer tages op og sættes af ved faste stoppesteder ifølge en fastlagt køreplan – uanset, hvor langt på ruten, du rejser med bussen. Det har altså ingen betydning for dine rettigheder, hvis du fx rejser 50 km med bussen, så længe hele busruten er mindst 250 km lang.

Dog er alle passagerer omfattet af rettigheder, der sikrer mod diskrimination, uanset rejsens længde.

På danske indenrigsruter gælder EU-reglerne. Det er dog de færreste busruter i Danmark, der er over 250 km lange. Når busruten er under 250 km, så er det rejsereglerne i det enkelte busselskab, der beskriver dine rettigheder. 

Busselskabet skal give tydelig og korrekt information om serviceydelsen og dine passagerrettigheder. Denne information skal også gives i et format, der er tilgængeligt for personer med handicap.

Der er to undtagelser, hvor det enkelte EU-land kan vælge at se bort fra EU’s regler om buspassagerers rettigheder. Det er langdistanceruter, hvor:

 • Bussen på intet tidspunkt krydser grænsen til et andet EU-land
 • En stor del af busruten, inklusive mindst ét planlagt stop, sker i et land uden for EU.

Prisen på din busbillet skal være den samme, uanset hvor du køber din billet og uanset din nationalitet.

Hvis din busafgang er forsinket eller aflyst

Hvis den busafgang, du har reserveret plads på, bliver forsinket i mere end to timer, er overbooket eller bliver aflyst, skal busselskabet eller terminaloperatøren straks og senest 30 minutter efter det planlagte afrejsetidspunkt informere dig om situationen.

Du har også krav på information om det forventede afgangstidspunkt, så snart busselskabet har fået oplysningen.

Du skal samtidig tilbydes valget mellem:

 • Fortsættelse eller omlægning af rejsen uden meromkostninger og under sammenlignelige betingelser til det endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed
 • Tilbagebetaling af billetprisen og, hvis det er relevant, en gratis returrejse med bus til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

Hvis busselskabet ikke tilbyder dig disse valgmuligheder, har du ret til erstatning svarende til 50 procent af billetprisen ud over tilbagebetaling af billetprisen, som nævnt ovenfor. Busselskabet skal udbetale erstatningen senest en måned efter, at du sendte din klage til busselskabet.

Hvis et af følgende punkter er opfyldt, kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro:

 • Busselskabet er dansk
 • Din rejse har større tilknytning til Danmark eller
 • Busselskabet henviser til ankenævnet i deres aftalevilkår/betingelser.

Læs ankenævnets klagevejledning (abtm.dk)

Ekstra rettigheder ved busrejser over 3 timer

Hvis turen er forsinket mere end 90 minutter eller aflyst, og turen desuden var planlagt til at vare mere end 3 timer, har du også ret til:

 • Snacks, måltider eller forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, forudsat at de er tilgængelige eller med en rimelig indsats kan leveres i bussen eller terminalen
 • Indkvartering, hvis du skal overnatte (i op til 2 nætter til højst 80 euro pr. nat), og transport til indkvarteringen og retur til terminalen.

Personer med handicap og bevægelseshæmmede har i disse situationer særlige rettigheder, der betyder, at busselskabet skal være særlig opmærksom på deres og eventuelle ledsageres behov.

Hvis din busafgang bliver aflyst på grund af ekstreme vejrforhold eller en naturkatastrofe, skal busselskabet ikke dække indkvarteringsomkostninger.

Særlige rettigheder for personer med handicap og bevægelseshæmmede

Hvis du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, har du samme ret til at rejse med bus, fly, tog og færge/skib som alle andre.

Når du køber din billet, er sælgeren forpligtet til at give dig oplysninger om din rejse i et tilgængeligt format samt oplysninger om de specifikke faciliteter, som er til rådighed for dig ombord på bussen.

Du må ikke forhindres i at købe en billet, foretage en reservation eller komme ombord, fordi du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, medmindre det er strengt nødvendigt for at overholde lovbestemte sundheds- og sikkerhedskrav, eller hvis infrastrukturen gør, at du ikke kan garanteres sikker transport.

Du har også ret til hjælp med din bagage, når du skal ombord på bussen og ved rejsens afslutning, samt ret til hjælp til forsvarlig opbevaring af din bagage under rejsen. Rettighederne omfatter også forsvarlig håndtering af hjælpemidler som fx kørestol.

Ret til gratis medfølgende assistance

Du har ret til gratis assistance, hvis du planlægger en busrejse, uanset længde, på en langdistancerute, der er 250 km eller længere. Retten til gratis assistance – herunder også til at komme af og på bussen – gælder i både terminaler og alle transportmidler.

Selskabet skal også lade en person efter dit valg ledsage dig gratis, hvis dette løser sikkerhedsproblemer, der ellers ville forhindre dig i at rejse.

Hvis du vil være sikker på at få den assistance, du har brug for, skal du kontakte busselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet mindst 36 timer før rejsen begynder og fortælle, hvilken slags assistance du har brug for. Selskabet eller terminalchefen kan bede dig møde op på et bestemt sted op til én time før den planlagte afgang.

Sådan kan du klage over busselskabet

Vil du klage, skal du kontakte virksomheden, der har udstedt busbilletten inden for tre måneder efter den planlagte afgang, hvor problemet opstod – uanset om rejsen fandt sted eller ej.

 • Opsummér kort din klage med relevant dokumentation, herunder datoer, bookingreferencer og oplysninger om alle personer, du har talt med
 • Husk at gemme en kopi af dine dokumenter og giv en rimelig tidsfrist til undersøgelsen af dit krav.

Busselskabet skal reagere inden for 1 måned og svare endeligt 3 måneder efter modtagelsen af din klage.

Er der tale om et busselskab, der hører hjemme i et andet EU-land, kan du kontakte Forbruger Europa, hvis du ikke er tilfreds med busselskabets svar.

Vejledning om klagemuligheder hos Forbruger Europa

Hvis du klager over et dansk busselskab, skal du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro (abtm.dk)

 

Ofte stillede spørgsmål om busrejser over EU-grænser

Hvis din bagage bliver væk under en busrejse, kan du have krav på erstatning.

Sker det, at din bagage forsvinder under en busrejse, er det vigtigt, at du straks kontakter busselskabet. Gør det skriftligt, så du kan bevise det. Du skal også anmelde det til politiet. Med en politirapport og dokumentation for anmeldelse til busselskabet, kan du have ret til erstatning fra din forsikring.

Hvis din kørestol eller andet hjælpemiddel bliver væk eller beskadiget, kan du også have ret til en erstatning fra busselskabet, der skal dække omkostningerne ved at erstatte eller reparere udstyret.

Hvis din bagage eller andre personlige ejendele går tabt eller bliver ødelagt på grund af en busulykke på en langdistancebusrejse (250 km eller mere), har du ret til erstatning.

Den nøjagtige erstatning er fastsat i de enkelte landes regler, men maksimumgrænsen bør ikke være på under 1.200 euro pr. styk bagage.

På busrejser i Danmark kan busselskabet være ansvarlig, hvis du mister bagage under busrejsen. Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, som du kan læse om her. Men det vil altid afhænge af en konkret vurdering.