Rejser og transport

Rejser med færge og skib

Find ud af hvad dine rettigheder er som passager, når du rejser med skib eller færge og er ude for forsinkelse eller aflysning. Læs også om dine rettigheder, når du som handicappet eller bevægelseshæmmet rejser med færge og skib.

Transportselskabet er forpligtet til at informere dig om forsinkelser eller afbrydelser, så snart oplysningerne er tilgængelige.

Hvis din afrejse er mere end 90 minutter forsinket, skal du tilbydes gratis snacks, måltider og forfriskninger svarende til din ventetid. Hvis det er nødvendigt, skal du også tilbydes indkvartering op til tre overnatninger samt transport til og fra indkvarteringsstedet.

Transportselskabet er dog ikke forpligtet til at arrangere overnatning, hvis rejsen bliver aflyst eller forsinket pga. svære vejrforhold, der bringer sikker sejlads i fare.

Dine rettigheder, når færge eller skib er aflyst

Hvis din rejse bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter, skal operatøren tilbyde dig valget mellem:

  • Tilbagebetaling af den fulde billetpris og en returrejse til dit første afgangssted
  • Omlægning af rejsen til den endelige destination ved først givne lejlighed (uden omkostninger for dig)

Du kan have ret til kompensation ved forsinkelse

Du er derudover berettiget til kompensation, når din ankomst er forsinket. Kompensationen er på 25 eller 50 procent af billetprisen alt efter forsinkelsens varighed.

Du har dog ikke ret til kompensation, hvis:

  • Du har en åben billet
  • Du er blevet informeret om forsinkelsen før køb af billetten
  • Årsagen til forsinkelsen var inden for din kontrol
  • Vejrforhold bringer sikker sejlads i fare
  • Årsagen til forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder

Kompensationen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og udgifter til telefon eller frimærker. Transportørerne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder kompensation ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over 6 EUR.

Dine rettigheder som handicappet og bevægelseshæmmet

Hvis du er handicappet eller bevægelseshæmmet, så er du beskyttet mod forskelsbehandling. Det betyder, at du har samme ret som alle andre til at kunne rejse uden yderligere begrænsninger eller omkostninger.

Du bør informere transportselskabet om eventuelle individuelle behov mindst 48 timer før afgang. Transportør og rejsearrangør skal informere dig om adgangsbetingelser og faciliteter ombord.

Du kan kun blive afvist, hvis det er fysisk umuligt at give dig adgang på grund af størrelsen på færgen eller skibet, eller hvis det ville være brud på gældende sundheds- og sikkerhedskrav. Hvis du nægtes adgang af ovenstående grunde, kan du have ret til at vælge mellem omlægning eller tilbagebetaling. Du kan også have ret til kompensation ved forsinkelse.

Transportselskabet og personale på terminalen skal assistere dig, når du skal ombord, og når du skal fra borde ved din endelige destination. Transportøren kan dog kræve, at du skal ledsages af en person ombord. Denne person rejser gratis.

Hvis dit hjælpemiddel bortkommer eller bliver beskadiget på grund af transportselskabets eller terminallederens håndtering, så har du ret til fuld erstatning.

Hvis de almindelige betingelser for erstatning i eller uden for kontrakt er opfyldt, kan du søge erstatning for dit tab. Der kan samtidig være mulighed for at få kompensation, hvis det er relevant i forhold til en forsinkelse.

Din ret til erstatning afhænger af flere ting og afgøres altid konkret. Det er derfor en god idé at få vejledning om dine konkrete muligheder, hvis du vil kræve erstatning eller kompensation.

Sådan kan du klage over rejser med færge eller skib

  • Kontakt virksomheden, der har udstedt billetten – uanset om rejsen fandt sted eller ej
  • Opsummér kort din klage med relevant dokumentation, herunder datoer, bookingreferencer og oplysninger om alle personer, du har talt med
  • Husk at gemme en kopi af dine dokumenter og giv en rimelig tidsfrist til undersøgelsen af dit krav

Her kan du få hjælp til din klage over rejser med færge eller skib

Du skal selv klage til virksomheden, du har købt billetten af. Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra virksomheden, så kan du få hjælp til en klagesag afhængig af din problemstilling.

Hvis sagen angår nægtet boarding, aflysning eller forsinkelse, kan du oprette en klagesag hos Center for Klageløsning:

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet (naevneneshus.dk)

Problemstillinger om adgangsforhold på havnen eller nægtet boarding til handicappede eller deres ledsagere håndteres af Søfartsstyrelsen:

Rettigheder for passagerer (soefartsstyrelsen.dk)

Du kan også kontakte Forbruger Europa, for at få gratis juridisk vejledning i din klagesag. Husk at medsende kopi af relevant korrespondance, når du skal oprette en klagesag.

Vejledning om klagemuligheder hos Forbruger Europa

 

Ofte stillede spørgsmål om rejser med færge eller skib

Hvis en ændring i pakkerejsen – fx en aflysning eller ombooking – ikke passer dig, skal du selv hurtigst muligt kontakte rejsebureauet og klage. Du kan samtidig klage til transportselskabet. Det er en god idé at klage skriftligt og så hurtigt som muligt, så du kan dokumentere, at du har klaget.

EU’s direktiv om pakkerejser giver dig en række rettigheder, når du køber en pakkerejse hos et rejsebureau eller en anden rejsearrangør.

Rejsearrangøren er forpligtet til at informere dig om enhver ændring i pakkerejsen. Hvis der efter købet af en pakkerejse sker væsentlige ændringer, fx nyt rejsetidspunkt eller en anden færgeafgang, kan du have ret til at afbestille rejsen uden at betale afbestillingsgebyr.

Du kan også vælge at tage imod et tilbud om en anden pakkerejse, mod et passende afslag i prisen. Er der tale om mindre væsentlige ændringer, har du måske ret til et afslag i rejsens pris.

Du har ikke 14 dages fortrydelsesret ved køb af færgebilletter, selvom billetterne er købt på nettet.

Læs færgeselskabets aftalevilkår, før du booker billetter. Tjek, hvad færgeselskabet skriver om ombooking/aflysning.