Menu

Privatlivspolitik for brug af forbrugereuropa.dk

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse. Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært på baggrund af vores opgaver som følger af lov eller som offentlig myndighedsudøvelse. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Forbruger Europas medarbejdere er ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Medarbejderne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. 

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Det er fx ofte tilfældet ved klager over virksomheder i forbindelse med partshøring. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver.  

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder generelle analyser indenfor vores arbejdsområder. Hvis vi modtager personoplysninger i materiale, der udelukkende er til statistisk eller videnskabeligt brug, er der begrænsninger i bl.a. retten til indsigt og retten til berigtigelse. Det følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5. 

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmesider kan indeholde sociale mediefunktioner som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som også er databeskyttelsesrådgiver for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail-adressen dpo@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse em@em.dk, som videresender det til dpo@em.dk.

Vores kontaktoplysninger og om denne politik 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby
Mail: kfst@kfst.dk
Telefonnummer: 4171 5000

CVR: 10294819

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens privatlivspolitik er senest opdateret 24. maj 2018