Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

Forbruger Europa-netværket opfordrer til, at forbrugerinteresser fortsat kommer til at stå højt blandt EU's prioriteter

13. december 2019

På vej mod et mere bæredygtigt forbrug i Europa og mere sikker handel med tredjelande. Det var temaerne, da Forbruger Europa afholdt debat i Bruxelles.

Med et nyt Europa-Parlament og en ny Kommission organiserede Forbruger Europa-netværket (ECC-Net) en politisk debat med henblik på at sikre, at forbrugernes interesser fortsat prioriteres højt i de kommende 5 år. Daværende EU-kommissær for Retlige Anliggender og Forbrugere, Vĕra Jourovà, takkede netværket for at have hjulpet mere end en millioner forbrugere i EU siden dets oprettelse i 2005. Sammen med den norske EU-ambassadør Rolf Einar Fife indledte hun arrangementet den 6. november.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet Pascal Durand og Svenja Hahn, fungerende direktør for forbrugere i Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender, Marie-Paule Benassi, og Ursula Pachl, assisterende generaldirektør for den europæiske forbrugerorganisation (BEUC), sørgede for, at de hundrede deltagende interessenter, der var til stede i Norway House i Bruxelles, oplevede en interessant og tankevækkende debat, som dækkede en bred vifte af emner; fra udviklingen af et bæredygtigt og ansvarligt forbrug i Europa til behovet for forbrugersikkerhed i samhandlen med tredjelande.

Fra venstre: Carole Aubert de Vincelles, juraprofessor og ordstyrer, Marie-Paule Benassi, fungerende direktør for forbrugere i Kommissionen, Ursula Pachl, assisterende direktør i BEUC, Lars Arent, leder af Forbruger Europa i Danmark, Rolf Einar Fife, Norges ambassadør ved EU, Vĕra Jourovà, EU-kommissær for Retlige Anliggender og Forbrugere, Svenja Hahn og Pascal Durand, MEP’ere.Fra venstre: Carole Aubert de Vincelles, juraprofessor og ordstyrer, Marie-Paule Benassi, fungerende direktør for forbrugere i Kommissionen, Ursula Pachl, assisterende direktør i BEUC, Lars Arent, leder af Forbruger Europa i Danmark, Rolf Einar Fife, Norges ambassadør ved EU, Vĕra Jourovà, EU-kommissær for Retlige Anliggender og Forbrugere, Svenja Hahn og Pascal Durand, MEP’ere.

Fra venstre: Carole Aubert de Vincelles, juraprofessor og ordstyrer, Marie-Paule Benassi, fungerende direktør for forbrugere i Kommissionen, Ursula Pachl, assisterende direktør i BEUC, Lars Arent, leder af Forbruger Europa i Danmark, Rolf Einar Fife, Norges ambassadør ved EU, Vĕra Jourovà, EU-kommissær for Retlige Anliggender og Forbrugere, Svenja Hahn og Pascal Durand, MEP’ere.

På vej mod et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug i Europa?

Reparation frem for ombytning af varer, reservedeles tilgængelighed, genbrug af produkter... Er Europa på vej mod et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug?

Det var det første spørgsmål, der blev stillet af juraprofessor Carole Aubert de Vincelles, som var ordstyrer for debatten.

MEP Pascal Durand understregede nødvendigheden af at nytænke vores forbrug i et horisontalt perspektiv for bedre at kunne informere forbrugerne om de købte produkter og sikre reparation af dem og deres bæredygtighed gennem en konsensus mellem alle aktører, forbrugere og producenter.

MEP Svenja Hahn bekræftede, at bæredygtig udvikling, produktreparation og deleøkonomi er en del af arbejdsprogrammet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO), som hun er medlem af. ”Udviklingen af en europæisk Green Deal er af Ursula von der Leyen blevet præsenteret som en prioritet i Kommissionens program", sagde MEP Hahn. Faktisk skal et første forslag til en sådan Green Deal blive fremsat inden for de første 100 dage af den nye Kommissions embedsperiode.  

Ursula Pachl talte om forholdene for de europæiske forbrugere. 85% af de europæiske forbrugere går ind for europæisk lovgivning, der skaber et mere bæredygtigt forbrug. Det kan fx være gennem bedre tilgængelighed af reservedele, kamp mod overlagt forældelse og forbud mod visse usikre produkter.

Marie-Paule Benassi bekræftede, at den nye Kommission er ved at opstille en meget ambitiøs dagsorden for bæredygtig udvikling, og at en samlet strategi er under udarbejdelse. Hun understregede behovet for at have en samlet strategi for økonomiske og sociale problemstillinger, og ikke kun for klimaændringer og andre miljømæssige udfordringer, for at få en retfærdig omstilling.

Hendes bemærkning om nødvendigheden af at gøre dette under hensyn til princippet om ”én ind, én ud", der er fremført af von der Leyen som et af principperne for den nye Kommissions arbejde, blev voldsomt kritiseret af MEP Durand og af Ursula Pachl og udløste en livlig diskussion om, hvordan vi bedst kan sikre, at virksomhederne kan håndtere nye krav vedrørende for eksempel information eller standarder.

Hvordan sikres det, at varer fra tredjelande overholder EU's lovgivning?

Med udviklingen af online "markedspladser" og målrettet markedsføring har flere og flere sælgere, der er etableret uden for EU, adgang til europæiske kunder, hvilket ikke er uden udfordringer når det kommer til håndhævelsen af EU-forbrugernes rettigheder og sikkerhedskrav.

Marie-Paule Benassi understregede, at den daværende Kommission allerede havde opnået bedre forbrugerbeskyttelse på digitale markeder. Hun pegede på det nyligt vedtagne moderniseringsdirektiv, som afklarer forbrugerrettigheder på nettet, og det forslag, der stadig var under forhandling, om adgang til at indbringe sager til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. Hun fremhævede den nye Kommissions ambitioner om at gøre Europa klar til den digitale tidsalder, ikke blot hvad angår kunstig intelligens, men også med hensyn til platformsøkonomiens funktion.

I den henseende var alle paneldeltagere enige om, at der ikke er grænser i digitale markeder, og at det derfor er meget vigtigt at sikre en passende håndhævelse af forbrugerlovgivning og udvikle og styrke internationalt samarbejde med andre myndigheder med ansvar for håndhævelse af forbrugernes rettigheder.

Forbruger Europa-netværket vil fortsat arbejde for en mere effektiv forbrugerbeskyttelse og håndhævelse, især hvad angår de 30 emner, som er fremhævet i vores policy paper, hvor vi giver beslutningstagere evidensbaseret feedback og eksempler fra forskellige medlemsstater.

Kvinde kigger på tablet

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig og derved trække dit samtykke tilbage.
Se Forbruger Europas persondatapolitik.

 

PRESSEKONTAKT

Troels Leth

Telefon 4171 5316

leth@forbrugereuropa.dk

KUNNE DU BRUGE SIDEN?