Skip navigation

Kan mit krav på kompensation blive forældet?

Spørgsmål / Svar

08. april 2016

Dit krav på kompensation er som udgangspunkt forældet tre år efter, at dit fly var forsinket eller aflyst.

Du kan risikere at miste din ret til kompensation, hvis udviser passivitet. Der kan være tale om passivitet, hvis du ved, du har krav på kompensation, men undlader at gøre dit krav gældende.

Hvis du vil være sikker på at få dit krav igennem, bør du derfor hurtigst muligt efter en forsinkelse eller aflysning kontakte flyselskabet og gøre dit krav gældende. Hvis flyselskabet afviser dit krav, kan du kontakte Forbruger Europa og få afklaret dine rettigheder og videre muligheder.

Tjekliste

 • flyregler.dk kan du beregne, hvad du har krav på
 • Stil dit krav om kompensation hurtigst muligt
 • Kontakt Forbruger Europa for at få hjælp, hvis flyselskabet afviser dit krav
Sidst opdateret: 08. april 2016

Uddybende spørgsmål fra andre brugere:

Spørgsmål

af Anders d. 26. oktober 2019 kl. 00:07

Hej. Vi har haft Flypenge.dk til at hjælpe os med at rejse krav mod flyselskabet. Vi indberettede sagen den 25.4.2019 og dagsdato har Flypenge.dk meddelt at sagen er blevet ramt af forældelsesfristen. Vores rejse var i oktober 2016 så det er nu 3 år siden. Hvis Flypenge.dk har henvendt sig til flyselskabet inden de 3 år, kan sagen vel ikke blive forældet? Og kan vi evt rette krav om flypenge.dk om erstatning for sløseri?

Svar

af Christel d. 28. oktober 2019 kl. 10:49

0 %

Jeres krav om kompensation vil ikke være forældet, hvis flypenge har foretaget de nødvendige næste skridt i jeres sag mod flyselskabet. I kan klage til Center for Klageløsning / Forbrugerklagenævnet over flypenge.dk 

I kan klage og læse mere her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Sabrina d. 09. december 2018 kl. 22:21

Hvordan står vi, når et flyselskab har godkendt vores krav om kompensation, men de - inden de når at udbetale pengene - laver en rekonstruktion? Det eneste vi har fået, er en mail om, at vi er blevet sat på en kreditor liste, og så har vi eller ikke hørt mere

Svar

af Anette d. 10. december 2018 kl. 09:26

89 %

Dit krav bliver forældet efter nationale regler, men kan bortfalde af andre årsager, fx rekonstruktion

Dit krav på udbetaling af kompensation bliver forældet efter nationale regler, dvs. efter reglerne i det land, som købet af flybilletterne er indgået under - typisk det land, hvor flyselskabet er hjemmehørende.

 • Man kan dog miste kravet af andre årsager, inden der er indtrådt forældelse. Det kan fx ske ved passivitet eller rekonstruktion.
 • Rekonstruktion er en behandling af en virksomhed, som er insolvent, og som enten skal sørge for at give skyldneren (virksomheden) ro til at komme ovenpå økonomisk igen eller til at afvikle virksomheden.
 • Hvis du er blevet sat på en kreditorliste, betyder det, at virksomheden er klar over, at de skylder dig penge, men at de ikke har mulighed for at betale dig pengene lige nu. Det er uvist, om de vil få muligheden for det, da det afhænger af rekonstruktionens formål og udfald.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Svenn Dam d. 26. november 2018 kl. 11:47

Hvorlang tid har flyselskabet til at svare på et krav om kompensation? Eurowings lovede svar indenfor 6 uger, men det er nu snart 11 siden.

Svar

af Christiane d. 27. november 2018 kl. 10:04

90 %

Flyselskabet kan forventes at være ca. 8 uger om deres sagsbehandling

Der er ikke fastsat regler om, hvor lang tid et flyselskab må være om at behandle en klagesag. Europa Kommissionen har i en vejledende udtalelse oplyst, at en sagsbehandlingstid på 8 uger er acceptabel. 

Du oplyser, at selskabet har sagt, at I kan forvente svar inden for 6 uger og, at I har ventet 11 uger. I kan i denne situation godt skrive til flyselskabet og rykke for svar. Husk at oplyse det klagesagsnummer I har fået tildelt da I oprettede klagen, så ikke jeres rykker registreres som en ny klagesag. 

 

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Anne Novak d. 01. oktober 2018 kl. 21:01

Hvad sker der med mit krav om kompensation fra Primera air efter en forsinkelse på knap 24 timer, når de nu erklærer sig konkurs?

Svar

af Anette d. 02. oktober 2018 kl. 00:00

97 %

Lav sandsynlighed for at få kompensation udbetalt af Primera Air

Da Primera Air har erklæret sig konkurs, skal udestående krav mod selskabet, som fx et krav på kompensation, anmeldes til kurator for konkursboet. Flyselskabet kan ikke længere selv råde over de midler, der er tilbage

 • Når alle krav er anmeldt i boet, vil der ske udlodning af de tilbageværende midler. Udlodningen sker i en særlig rækkefølge (konkursordenen).
 • Er der tilstrækkelige midler i boet til også at dække eventuelle kompensationskrav, vil det efter al sandsynlighed kun være med en mindre procentdel af det samlede krav.
 • Vi har endnu ikke modtaget oplysninger om kurator, men vil sørge for at opdatere vores hjemmeside med relevante informationer, så snart vi har oplysningerne, så du kan med fordel følge med her.  

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af leif hall sølberg d. 16. juli 2018 kl. 21:38

Min søn på 16 år skulle mandag d. 2. juli flyve alene til Færøerne med Atlantic Airways kl. 16.15. Allerede ved ankomsten i lufthavnen stod der at flyveren først afgik kl 23.00. De boardede omkring kl. halvtolv om natten. Han fik en voucher på 100,00 kr. og ikke andet. Aflysningen skyldes ikke vejret, så hvordan står han?

Svar

af Jutta d. 18. juli 2018 kl. 00:00

97 %

Da der er tale om en forsinkelse på mere end 3 timer med afgang fra en destination inden for EU, vil din søn som udgangspunkt have ret til forplejning samt kompensation.

 • I kan således rette et krav på kompensation direkte til flyselskabet

Der kan være andre omstændigheder end vejret, der udgør ekstraordinære omstændigheder og dermed undtager flyselskabet fra forpligtelsen til at udbetale kompensation.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Jesper d. 10. januar 2018 kl. 16:33

Hvad kan vi gøre når flyselskabet udskyder udbetaling af kompencentation. De har vedkendt at vi har ret til 2 x 400 Eur i kompensation. Men de bliver ved med at udskyde udbetalingen. Det er nu ca. 15 uger siden de skrev at de ville udbetale beløbet, og fik vores bankoplysninger.

Svar

af Anette d. 12. januar 2018 kl. 00:00

99 %

Flere klagemuligheder

Hvis flyselskabet har accepteret at betale kompensation, men endnu ikke har udbetalt pengene, har du flere klagemuligheder

 • Du kan klage til Forbruger Europa netværket. Vi kan forsøge at genetablere dialogen med selskabet med henblik på at få dem til at udbetale kompensationen. Det koster ikke noget at benytte vores netværk.
 • Du kan klage til luftfartsmyndighederne i det land, hvor den pågældende rejse skulle starte, fx hvis der er tale om en forsinkelse fra Billund, så er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som kan hjælpe dig. Afgik rejsen fra et andet land, kan du kontakte luftfartsmyndighederne dér.
 • Du kan indbringe sagen for domstolene efter en særlig småsagsproces. Sagen kan som udgangspunkt indbringes i det land, hvor selskabet er registreret, eller i det land, hvor rejsen havde afgang fra eller ankomst til.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af J. S. d. 13. december 2017 kl. 11:32

Hvordan skal man dokumentere ankomsttiden? Altså så man kan bevise at man er berettiget til kompensationen

Svar

af Anette d. 14. december 2017 kl. 00:00

98 %

Ankomsttid er det tidspunkt, hvor dørene åbnes

Efter dansk praksis er ankomsttiden det tidspunkt, hvor dørene åbnes og du rent faktisk kan forlade flyet.

 • Da ankomsttidspunktet kan være svært at dokumentere, har de danske luftfartsmyndigheder fastlagt en praksis, som tager udgangspunkt i det tidspunkt, hvor flyet holder stille ved gaten (block-on tiden) plus 5 minutter, med mindre der kan skaffes klar dokumentation for et andet tidspunkt
 • Block-on tidspunktet bliver registreret, og kan derfor søges efterfølgende af luftfartsmyndighederne, hvis der er uenighed om det reelle tidspunkt

 

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Inger Lundsten d. 21. august 2017 kl. 16:36

Min hjemrejse med fly fra Lesbos (Grækenland) til Aalborg var forsinket. Flyselskabet forlangte at jeg skulle fremsende mit bordingkort. Det havde jeg desværre smidt væk. Er det rigtigt, at de kan forlange bordingkortet når de jo af passagerlisten kan se, at jeg var med på flyvningen? Flyselskabet var Primerair

Svar

af Kristina d. 22. august 2017 kl. 00:00

98 %

Boardingkort er ikke en betingelse for at få kompensation

Primera Air kan ikke betinge sig, at du har gemt dit boardingkort for, at du kan få kompensation. Du skal kun have en bekræftet reservation, altså en bookingbekræftelse.

Fandt du svaret nyttigt

Stil et uddybende spørgsmål til emnet: Kan mit krav på kompensation blive forældet?

Læs artiklen og skriv dit uddybende spørgsmål. Skriv så kort, som du kan. Dit spørgsmål bliver vist her på siden.

Når du kontakter Forbruger Europa for at få svar på et spørgsmål, skal du være opmærksom på, at vi registrerer dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikken om dine rettigheder.

For at undgå spam fra robotter, må vi bede dig svare på et enkelt spørgsmål(Skriv svaret med tal):

Vi bestræber os på at svare på dit spørgsmålindenfor 3 hverdage. Du modtager en mail, når der kommer svar.

Kunne du bruge siden?