Om Forbruger Europa

Forbruger Europa hjælper dig ved køb over grænserne i EU. Vi er en del af et europæisk netværk af forbrugercentre, der kan hjælpe dig i konkrete klagesager mod erhvervsdrivende.

Forbruger Europa er en del af et europæisk netværk (European Consumer Centres Network) med kontorer i hvert EU-land samt i Norge og Island. Netværket er finansieret af EU-Kommissionen og de nationale forbrugermyndigheder i Danmark, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Netværket blev oprettet 1. januar 2005. Læs Forbruger Europa netværkets kvalitetscharter.

Se filmen om Forbruger Europa Netværket

Vi vejleder forbrugere om regler i servicedirektivet

Forbruger Europa er formidler af EU's servicedirektiv. Formålet med servicedirektivet er først og fremmest at skabe et velfungerende indre marked for tjenesteydelser med større konkurrence og bredere udbud, så både erhvervsliv og forbrugere kan drage fuld nytte af de muligheder, der er i servicesektoren i EU.

Som et såkaldt kontaktpunkt for servicedirektivet kan vi vejlede dig om, hvilke krav der gælder, når du køber en tjenesteydelse af en erhvervsdrivende i et andet EU-land, Norge eller Island. Det kan for eksempel være flyrejse, billeje, kulturelle arrangementer, tømrerarbejde samt rådgivning fra advokater og ejendomsmæglere.

Servicedirektivet indeholder en række bestemmelser, der skal sikre dine vilkår som forbruger og klæde dig på til at udnytte det indre marked for tjenesteydelser, ved at sikre dig et højt informationsniveau, give forbedret klagebehandling og en kvalitetspolitik for tjenesteydelser, der skal bidrage til dette.

Servicedirektivet indeholder blandt andet et princip om ikke at diskriminere. Det betyder, at virksomheder generelt forpligtes til ikke at forskelsbehandle forbrugere på grund af deres opholdssted eller nationalitet. De må fx ikke tage højere priser for leje af en bil afhængigt af, om lejeren er fra Danmark eller Bulgarien. Der kan dog være såkaldte objektive kriterier, der kan retfærdiggøre forskelsbehandling, fx hvis en erhvervsdrivende afviser at sælge varer til dig via nethandel, og det er begrundet med, at den erhvervsdrivende ikke har mulighed for at tilbyde transport til din adresse.

Vi vejleder erhvervsdrivende om regler i e-handelsloven

Forbruger Europa vejleder også erhvervsdrivende om e-handelsloven. E-handelsloven indeholder nogle specifikke minimumskrav i forhold til handel på nettet. Efter reglerne skal en virksomhed blandt andet give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så det er utvetydigt, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftalen og give en ordrebekræftelse.

Som kontaktpunkt for e-handelsloven vejleder Forbruger Europa om de regler, der gælder, hvis du vil sælge varer via nettet til andre EU-lande. Vi kan desuden henvise til relevante organisationer eller myndigheder for yderligere information og praktisk bistand. 

Læs mere:

Flyrejser

Kunne du bruge siden?