Brexit for forbrugere

Britiske pakkerejser efter Brexit

Læs om, hvad dine rettigheder er, hvis du har købt en pakkerejse af et britisk rejseselskab.

Hvis rejseudbyderen er etableret i Storbritannien, men markedsfører sig over for danske forbrugere, fx hvis markedsføringsmaterialet er på dansk, vil den danske pakkerejselovs regler om afbestilling, ret til afslag ved mangler ved rejsen mv. gælde.

Hvis rejseudbyderen er etableret i Storbritannien og ikke markedsfører sig over for danskere, vil de britiske regler gælde. Disse er pt. de samme, som før Brexit, men den britiske regering kan frit ændre dette fremover.

Hvis rejseudbyderen går konkurs

Hvis du køber pakkerejsen af en britisk udbyder, der retter sin virksomhed mod danske forbrugere, skal udbyderen være tilmeldt Rejsegarantifonden og have stillet garanti. Det betyder, at du er dækket af Rejsegarantifonden og blandt andet er sikret hjælp til hjemrejse og økonomisk godtgørelse, hvis rejseudbyderen går konkurs. Markedsføringen er som udgangspunkt rettet mod danskere, hvis den er på dansk.

Generelt er det en god idé at undersøge, om en rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden, før du køber en pakkerejse. Fonden dækker ikke, hvis rejseudbyderen ikke er registreret i den. Det gælder også, selvom rejseudbyderen er dansk.

Læs mere om Rejsegarantifonden

Køber du efter Brexit en pakkerejse af en britisk udbyder, som ikke retter sin virksomhed mod Danmark, vil de britiske regler gælde. Det er pt. de samme som EU-reglerne, men det vides endnu ikke, om den britiske regering på sigt vil ændre dem. Har du købt en pakkerejse hos en britisk rejseudbyder, som ikke retter sin virksomhed mod Danmark, kan du muligvis være dækket af en garantiordning i Storbritannien. Spørg rejseudbyderen om dette.

En pakkerejse er en rejse, der skal bestå af mindst to ydelser, fx transport og indkvartering, og vare mindst 24 timer eller omfatte en overnatning.

Vil du klage over pakkerejsen?

I EU har du en række muligheder for at klage uden om domstolene, hvis en sælger i et andet EU-land fx er uenig i, at du har ret til at få pengene tilbage for en vare eller ydelse. 

Det er stadig usikkert i hvilket omfang, du fremover kan benytte dig af disse muligheder over for virksomheder etableret i Storbritannien. Ifølge det tidligere britiske Forbruger Europa-kontor vil de fleste klageinstanser i Storbritannien fortsat tage imod sager som normalt. Vi opdaterer løbende vores information i takt med, at vi indhenter mere viden.

Pakkerejse-Ankenævnet i Danmark kan behandle din klage, hvis rejseudbyderen er registreret i Rejsegarantifonden.

Forbruger Europa vil fortsat kunne hjælpe forbrugere i Danmark i sager mod britiske rejseselskaber.

Læs mere om dine klagemuligheder efter Brexit