Klagemuligheder efter Brexit

Artikel -

Læs mere om, hvilken betydning Brexit har for dine muligheder for at klage over køb af britiske varer eller ydelser.

I EU har man en række muligheder for at klage uden om domstolene ved grænseoverskridende tvister, f.eks. hvis en sælger er uenig i, at du har ret til at få pengene tilbage for en vare. Det er endnu usikkert om du vil have samme klagemuligheder overfor en britisk sælger, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale. 

Muligheden for at anvende ODR-platformen til klagebehandling i sager med britiske erhvervsdrivende vil umiddelbart ophøre efter den 29. marts.

Det britiske Forbruger Europa-kontor

Som det ser ud nu, er det ikke sikkert at det britiske Forbruger Europa-kontor vil arbejde videre. 

De godkendte, britiske forbrugerklageinstanser (såkaldte ADR-instanser) vil som udgangspunkt fortsætte efter Brexit. Det er dog endnu usikkert, om man som forbruger i et EU-land vil kunne gå til ADR-instansern og oprette en klage. Det er EU-regler, som sikrer, at man har den mulighed. Derfor vil det fremadrettet være op til den britiske regering at beslutte, om det stadig skal gælde.

Oprettet: 14. december 2018

Kunne du bruge siden?