Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

Dom fastslår flypassagerers ret til kompensation

04. april 2016 - Sidst opdateret: 04. april 2016

Højesteret afgjorde i dag en principiel sag om flypassagerers krav på kompensation. Dommen fastslog, at flyselskabet Primera Air var forpligtet til at betale kompensation grundet forsinkede fly, selvom forsinkelsen skyldes tekniske fejl på flyet. Afgørelsen får betydning for behandling af tilsvarende sager om kompensation.

Flyselskabet Primera Air havde afvist at betale kompensation til 12 passagerer med den begrundelse, at der var tale om uforudsete tekniske fejl på flyet, som kunne fritage flyselskabet for at udbetale kompensation.

I dag modtog flyselskabet dog samme dom fra Højesteret, som både byret og landsret tidligere var kommet frem til: Primera Air skal betale kompensation til de 12 passagerer, da de tekniske fejl på flyet ikke var en ekstraordinær omstændighed.

Leder af Forbruger Europa, Lars Arent, udtaler:

"Dommen understreger, at tekniske fejl stort set aldrig kan begrunde, at et flyselskab afviser at betale kompensation til passagerer. Det er hårdt tiltrængt, at vi får skabt klarhed om, hvornår flyselskaber kan slippe for at betale kompensation."

Hidtil har flyselskaberne langtfra altid overholdt EU’s regler om passagerers ret til kompensation, når et fly er forsinket eller aflyst. Der har været tvivl om, hvornår reglerne kan undtages, hvilket har gjort det svært for de passagerer, der vil klage og kræve kompensation. Nu er der kommet svar på dette afgørende spørgsmål. 

"Hos Forbruger Europa klager flypassagerer ofte, fordi et flyselskab har afvist et berettiget krav på kompensation med begrundelsen, at der var tale om tekniske fejl, som kan undskylde forsinkelsen. Afgørelsen fra Højesteret stemmer overens med de domme, der er afsagt i byret og landsret i samme sager. Dertil er den helt på linje med de domme på området, som er afsagt af EU-Domstolen. Dette giver flyselskaberne noget at rette ind efter," siger Lars Arent.

Dommen kommer forventeligt til at have positiv betydning for de mange danskere, der venter på at få behandlet deres sag om kompensation ved aflyste eller forsinkede fly på grund af tekniske fejl på flyet. Men også de mange flypassagerer, der fremover vil opleve aflyste eller forsinkede fly på grund af tekniske fejl.

Fakta om sagen

  • Dommen mod Primera Air omhandlede 12 passagerer, der har søgt kompensation i forbindelse med to flyvninger. Hver især krævede passagererne en kompensation på op til 3000 kr.
  • Primera Air havde hidtil afvist at betale kompensation, da flyselskabet begrundede, at forsinkelserne skyldes tekniske fejl, som var ekstraordinære omstændigheder.
  • Byret og landsret gav passagererne medhold i samme sager, hvilket Højesteret nu har stadfæstet.
  • Afgørelsen kan danne præcedens i tilsvarende sager. Omkring 1300 lignende sager om kompensation er berosat i Københavns Byret, da man har afventet dommen fra Højesteret.
  • EU-Domstolen har så sent som i september 2015 fastslået, at tekniske fejl ikke udgør usædvanlige omstændigheder som fritager flyselskaber fra at betale kompensation ved aflysning eller forsinkelse. Kun ved fx skjulte fabrikationsfejl eller skader efter sabotage- eller terrorhandlinger vil tekniske fejl kunne fritage fra at betale kompensation.

Læs hele dommen her

Hvad er Forbruger Europa?

Forbruger Europa er et europæisk netværk, der vejleder forbrugere om deres rettigheder og hjælper, hvis der opstår et problem med en sælger i et andet EU-land. Der er et Forbruger Europa kontor i hvert EU-land samt Norge og Island. Forbruger Europa i Danmark er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.Kvinde kigger på tablet

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig og derved trække dit samtykke tilbage.
Se Forbruger Europas persondatapolitik.

 

PRESSEKONTAKT

Troels Leth

Telefon 4171 5316

leth@forbrugereuropa.dk

KUNNE DU BRUGE SIDEN?