Skip navigation

Direktiv om vildledende og sammenlignende reklame

Artikel -

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6.oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450 EØF om vildledende reklame og reklame, der sammenligner produkter eller ydelser.

Direktiv om vildledende og sammenlignende reklame (www.eur-lex.europa.eu)

  

 

 

Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Kunne du bruge siden?