Direktiv om urimelig handelspraksis

Artikel -


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders vildledende eller aggressive handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked.

 

Direktivet om urimelig handelspraksis (www.eur-lex.europa.eu)

 

 

Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Kunne du bruge siden?