Skip navigation

Artikel -

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis.

Dansk

Timesharedirektivet (html, www.eur-lex.europa.eu)

Engelsk

Timesharedirektivet (html, www.eur-lex.europa.eu)

Oprettet: 30. marts 2017

Kunne du bruge siden?