Skip navigation

Artikel -

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler og andre aftaler om længerevarende ferieprodukter, fx rejseklubber.

Timesharedirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Kunne du bruge siden?