Skip navigation

Hver dag fra 10-12 kan du få gratis hjælp af vores jurister på chat eller hotline. Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Du kan altid sende en mail til info@forbrugereuropa.dk

Passagerrettigheder

Artikel -

Som passager i EU har du forskellige rettigheder - hvad enten det er med fly, tog, bus eller færge. Dem kan du finde links til her.

Forordning om flypassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91."

Forordning om buspassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Forordning om togpassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

Forordning om passagerrettigheder for rejser med båd eller skib (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EØS-relevant tekst)

Sidst opdateret: 04. oktober 2018

Kunne du bruge siden?


For at se denne funktion, skal du først acceptere cookies.