Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

Passagerrettigheder

Artikel - - Sidst opdateret: 04. oktober 2018

Som passager i EU har du forskellige rettigheder - hvad enten det er med fly, tog, bus eller færge. Dem kan du finde links til her.

Forordning om flypassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91."

Forordning om buspassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Forordning om togpassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

Forordning om passagerrettigheder for rejser med båd eller skib (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EØS-relevant tekst)

KUNNE DU BRUGE SIDEN?