Skip navigation

Geoblokeringsforordningen

Artikel -

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF.

Oprettet: 03. januar 2019

Kunne du bruge siden?