Skip navigation

Direktiv om fjernsalg af finansielle ydelser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Kunne du bruge siden?