Skip navigation

Artikel -

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked »Direktivet om elektronisk handel«.

E-handelsdirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Kunne du bruge siden?