Skip navigation

Loven har bl.a. til formål at fremme oprettelsen af branchefinansierede klagenævn, således at forbrugerklager som udgangspunkt behandles i godkendte, private klagenævn. Forbrugerklagenævnet skal behandle klager, som ikke hører under et privat klagenævn.

Lov nr. 524 af 29. april 2015 (forbrugerklageloven).

Læs lov om forbrugerklager (www.retsinformation.dk)

Forbrugerklager, bekendtgørelse (www.retsinformation.dk)

Gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet, bekendtgørelse (www.retsinformation.dk)

Omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn, bekendtgørelse (www.retsinformation.dk)

Godkendelse af private klagenævn

Kunne du bruge siden?