Skip navigation

Hver dag fra 10-12 kan du få gratis hjælp af vores jurister på chat eller hotline. Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Du kan altid sende en mail til info@forbrugereuropa.dk

FIN-NET

Artikel -

FIN-NET er et grænseoverskridende udenretsligt klagenetværk for finansielle tjenesteydelser i EU. Netværket består af eksisterende nationale klageinstanser vedrørende finansielle tjenesteydelser, som er gået sammen om løsning af klager på tværs af EU’s grænser.

Hvilke sager kan FIN-NET behandle

FIN-NET giver dig mulighed for at klage over en finansiel tjenesteydelse, som du har købt i et andet EU-land. FIN-NET behandler især klager over banker, forsikringsselskaber og investeringsselskaber.

Hvordan bruger du FIN-NET

Hvis du har en klage over en finansiel tjenesteydelse, som du har købt i et andet EU-land, kan det relevante danske FIN-NET medlem hjælpe dig med at finde den relevante udenlandske klageinstans og give dig de nødvendige oplysninger om, hvordan du skal klage. Hvis du på den baggrund beslutter dig for at indgive en klage, sender du den til FIN-NET medlemmet i Danmark, der herefter typisk videresender klagen til den relevante klageinstans i den finansielle tjenesteyders hjemland.

Kontaktoplysninger til de danske FIN-NET medlemmer

Der findes fem danske medlemmer af FIN-NET samarbejdet:

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2.
1022 København K.
Telefon: 35 43 63 33 (telefontid 9.30-12.30)
Fax: 35 43 71 04
Hjemmeside: www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Realkreditankenævnet
Krabbesholmvej 5, st.
2700 Brønshøj
Telefon: 33 12 82 00 (telefontid 10-14)
E-mail: info@ran.dk
Hjemmeside: www.ran.dk

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon: 33 15 89 00 (telefontid 10-13)
Fax: 33 15 89 10
Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Hjemmeside: http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/ankenaevnet.aspx

Ankenævnet for Investeringsfonde
Læs på Investeringsfondsbranchens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

EU-Kommissionens hjemmeside om FIN-NET guide

EU-Kommissionens hjemmeside om FIN-NET netværket

Oprettet: 20. januar 2010

Kunne du bruge siden?


For at se denne funktion, skal du først acceptere cookies.