Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

EU Rådgivningsnetværk

Der findes andre netværk end Forbruger Europa, som kan rådgive dig som forbruger i forskellige situationer, og det kan være svært at finde det rigtige. Du får her et overblik over de forskellige netværk og informationstjenester samt en kort orientering om, hvordan de kan hjælpe dig.

Som supplement til dette tema, kan du læse en pjece fra Kommissionen med en oversigt over de forskellige EU-netværk (engelsk, www.ec.europa.eu).

 

Gå til CPC

20. januar 2010

CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation-netværket) er et EU-samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af europæisk forbrugerbeskyttelseslovgivning.

Gå til EUROPE DIRECT

20. januar 2010

EUROPE DIRECT er en europæisk informationstjeneste oprettet af EU-Kommissionen. Tjenesten kan hjælpe dig med at få besvaret dine spørgsmål om EU. Den tilbyder oplysninger om alle typer emner vedrørende EU, herunder dine rettigheder og muligheder som EU-borger, og hvordan du kan udnytte dem.

Gå til Solvit

21. januar 2010

SOLVIT er et EU-netværk, som i en række tilfælde kan hjælpe EU-borgere og EU- virksomheder med at finde praktiske løsninger på de problemer, de kan få, hvis en offentlig myndighed ikke anvender EU-lovgivningen korrekt.

Gå til Enterprise Europe Netværket

20. januar 2010

Enterprise Europe Netværk er oprettet af EU-Kommissionen og formidler information og råd om EU-spørgsmål til EU-virksomheder, især til mindre og mellemstore virksomheder.

Gå til FIN-NET

20. januar 2010

FIN-NET er et grænseoverskridende udenretsligt klagenetværk for finansielle tjenesteydelser i EU. Netværket består af eksisterende nationale klageinstanser vedrørende finansielle tjenesteydelser, som er gået sammen om løsning af klager på tværs af EU’s grænser.

Gå til Folketingets EU-Oplysning

21. januar 2010

Folketingets EU-Oplysning er et politisk neutralt informationskontor i Folketingets EU-Sekretariat. EU-Oplysningens opgave er at besvare borgernes spørgsmål om alle emner inden for EU hurtigt, neutralt, sagligt og gratis.

Gå til Uden for EU: ICPEN

27. januar 2010

Har du en klage, som vedrører et land uden for EU, kan Det Internationale netværk for forbrugerbeskyttelse og håndhævelse (ICPEN) måske hjælpe dig. Netværket består af forbrugermyndigheder i 38 lande verden over, herunder de nordiske lande, USA, Canada, Australien og de fleste europæiske lande.