Årsrapport 2020

Dansk Klagenævnskonference 2020

Denne gang blev den årligt tilbagevendende Dansk Klagenævnskonference, som Forbruger Europa arrangerer, afholdt på en ny måde.

Med et professionelt studie-setup i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, med knivskarpe oplæg og paneldebatter, og med god afstand og håndsprit alle vegne, afholdt vi årets konference digitalt.

De to temaer for dagen var: 

  1. Viden og data: Hvordan bliver den anvendt af virksomheder og myndigheder?
  2. Forligsmægling i klagesagsbehandlingen: Hvad er status?

Se eller gense Dansk Klagenævnskonference 2020

Oplæg og paneldebatter

Ønsker du at gå direkte til et af oplæggene eller paneldebatterne, kan du gøre det her:

[0:03:10​] Oplæg og Q&A ved Professor Christopher Hodges, Oxford University (via link) - ”ADR bodies’ role in the landscape(s) of assisting consumers and businesses”.

[0:35:35​] Paneldebat (I). Viden og data: Hvordan bliver den anvendt af virksomheder og myndigheder? Panel: Jakob Willer, Direktør, Teleindustrien Mette Rose Skaksen, Vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ulla Wulff Kjær, Direktør, Det finansielle ankenævn Vagn Jelsøe, Vicedirektør, Forbrugerrådet TÆNK

[1:06:10​] Oplæg og Q&A ved lektor Lin Adrian, Københavns Universitet, der har indgående kendskab til konfliktløsning i og uden for retssystemet og har en særlig interesse for mægling/mediation. Lin Adrian deltog som vejleder, da Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet indførte mediation under sagsbehandlingen.

[1:36:32​] Oplæg og Q&A ved CEO Mattias Grafström, Telekområdgivarna (via link) om den svenske organisations tvistløsningsmodel og om, hvordan de giver anbefalinger og feedback til telebranchen og myndighederne.

[2:04:02​] Paneldebat (II). Forligsmægling i klagesagsbehandlingen: Hvad er status? Panel: Keld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør, Finans Danmark Lin Adrian, Lektor, Københavns Universitet Martin Bruun, Teamchef i Forbrugerklagenævnets sekretariat, Nævnenes Hus Nina Lester, Sekretariatschef, Teleankenævnet Vagn Jelsøe, Vicedirektør, Forbrugerrådet TÆNK

[2:40:24​] Afrunding ved moderator Lotte Thor Høgsberg og Lars Arent, leder af Forbruger Europa.