Dit krav på erstatning for økonomiske tab

Udover din ret til at blive ombooket eller få refunderet billetprisen og modtage kompensation, hvis dit fly forsinkes eller aflyses, kan du også have krav på erstatning fra flyselskabet eller rejsearrangøren.

Du kan få ekstra udgifter som følge af aflysning eller forsinkelse på din flyrejse. Den slags udgifter kan du have ret til at få erstattet. Du har ret til erstatning, også selvom du har modtaget standard kompensationen fra flyselskabet.   

Eksempler på ekstraudgifter:

  • Hjemtransport, som du selv bliver nødt til at sørge for, hvis flyselskabet ikke gør det (fx fly, tog, bus eller taxa)
  • Overnatning
  • Forplejning
  • Andre rimelige nødvendige udgifter

Du kan også have ret til erstatning, hvis du har et økonomisk tab på grund af forsinkelsen eller aflysningen. Fx et forudbetalt hotelværelse eller en allerede betalt billeje på din planlagte destination, som du ikke kan nå at afbestille.

Du skal kræve erstatning af det selskab, du har indgået aftale med. Det vil typisk være flyselskabet eller en rejsearrangør. 

Din ret til erstatning vil afhænge af flere ting og afgøres altid konkret. Det er derfor en god ide at få vejledning om dine konkrete muligheder, hvis du vil kræve erstatning. Det er afgørende, at du kan godtgøre, at du har haft et tab.

Tjekliste ved erstatningskrav

  • Kan du dokumentere, at du har haft ekstraudgifter?
  • Har du gjort, hvad du kunne for at begrænse dit tab?
  • Er det rimelige ekstraudgifter, du har afholdt?
  • Er det et tab eller en ekstraudgift, som sælgeren forventeligt bør dække?       

Få hjælp til din klage

Hvis du mener at have krav på erstatning for et økonomisk tab, kan du klage til Forbruger Europa, hvis det ikke er muligt at finde en løsning med sælgeren.

Sidst opdateret: 27. juli 2016

Kunne du bruge siden?