Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

Rejser med færge og skib

Artikel - - Sidst opdateret: 23. marts 2021

Find ud af hvad dine rettigheder er som passager, når du rejser med skib eller færge og er ude for forsinkelse, aflysning eller oplever forskelsbehandling ved køb af billetter.

Operatøren er forpligtet til at informere dig om forsinkelser eller afbrydelser, så snart oplysningerne er tilgængelige.

Hvis din afrejse er mere end 90 minutter forsinket, skal du tilbydes gratis snacks, måltider og forfriskninger svarende til din ventetid. Hvis det er nødvendigt, skal du også tilbydes indkvartering op til tre overnatninger samt transport til og fra indkvarteringsstedet.

Transportøren er dog ikke forpligtet til at arrangere overnatning, hvis rejsen bliver aflyst eller forsinket pga. svære vejrforhold, der bringer sikker sejlads i fare.

Dine rettigheder ved aflysning

Hvis din rejse bliver aflyst eller forsinket mere end 90 minutter, skal operatøren tilbyde dig valget mellem:

  • Tilbagebetaling af den fulde billetpris og en returrejse til dit første afgangssted
  • Omlægning af rejsen til den endelige destination ved først givne lejlighed (uden omkostninger for dig)

Forsinkelse: Du kan have ret til kompensation

Du er berettiget til kompensation, når din ankomst er forsinket. Kompensationen er på 25 % eller 50 % af billetprisen alt efter forsinkelsens varighed.

Du har dog ikke ret til kompensation, hvis:

  1. du har en åben billet
  2. du er blevet informeret om forsinkelsen før køb af billetten
  3. årsagen for forsinkelsen var inden for din kontrol
  4. vejrforhold bringer sikker sejllads i fare
  5. årsagen til forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder

Kan jeg fortryde købet af færgebilletten?

Du har ikke en lovpligtig 14 dages fortrydelsesret ved køb af færgebilletter, selvom billetterne er købt på nettet.

Læs færgeselskabets aftalevilkår, før du booker billetter. Tjek, hvad færgeselskabet skriver om ombooking/aflysning.

Dine rettigheder som handicappet og bevægelseshæmmet

Hvis du er handicappet eller bevægelseshæmmet, så er du beskyttet mod forskelsbehandling. Det betyder, at du har samme ret til at kunne rejse uden yderligere problemer eller omkostninger.

Du bør informere transportselskabet om dine behov mindst 48 timer før afgang. Transportør og rejsearrangør skal informere dig om adgangsbetingelser og faciliteter ombord.

Du kan kun blive afvist, hvis det er fysisk umuligt i forhold til størrelsen på færgen eller skibet, eller hvis det ville være brud på gældende sundheds- og sikkerhedskrav. Hvis du nægtes adgang af ovenstående grunde, har du ret til kompensation eller omlægning af rejsen.

Transportselskabet og personale på terminalen skal assistere dig ombord og af borde ved din endelige destination. Transportøren kan kræve, at du bliver ledsaget af en person ombord. Denne person rejser gratis.

Hvis noget af dit hjælpemiddel bortkommer eller bliver beskadiget som følge af transportørens eller terminallederens håndtering, så har du ret til fuld kompensation.

Sådan kan du klage

  • Kontakt virksomheden, der har udstedt billetten – uanset om rejsen fandt sted eller ej
  • Opsummér kort din klage med relevant dokumentation, herunder datoer, bookingreferencer og oplysninger om alle personer, du har talt med
  • Husk at gemme en kopi af dine dokumenter og giv en rimelig tidsfrist til undersøgelsen af dit krav

Få hjælp til din klage

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra virksomheden, så kan du få hjælp til en klagesag afhængig af din problemstilling.

Hvis sagen angår nægtet boarding, aflysning eller forsinkelse, kan du oprette en klagesag hos Center for Klageløsning.

Problemstillinger om adgangsforhold på havnen eller nægtet boarding til handicappede eller deres ledsagere håndteres af Søfartsstyrelsen. Du kan også kontakte Forbruger Europa, for at få vejledning. 

Husk at medsende kopi af relevant korrespondance, når du skal oprette en klagesag. 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?