Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

Den europæiske småsagsproces

Artikel - - Sidst opdateret: 30. april 2020

Den europæiske småsagsproces kan behandle civile sager om mindre krav på tværs af EU’s grænser.

Reglerne gælder for alle EU-lande pånær Danmark, som står uden for det retlige samarbejde i EU. Det betyder, at den europæiske småsagsproces ikke kan anvendes ved de danske domstole. Hverken danske eller udenlandske forbrugere eller erhvervsdrivende kan derfor anlægge sag efter den europæiske småsagsproces i Danmark.

Danske forbrugere og erhvervsdrivende kan heller ikke være sikre på at kunne benytte den europæiske småsagsproces ved udenlandske domstole, men vi har set eksempler på, at danske forbrugere har benyttet ordningen. Kontakt os evt. for at høre mere.

Vilkår for småsager

  • Den europæiske småsagsproces kan anvendes på sager, hvor kravet ikke overstiger 2.000 euro (ca. 15.000 kr.)
  • Modparten skal være uenig i dit krav
  • Mindst en af parterne skal være bosat i en anden medlemsstat end den, hvor den kompetente ret er placeret

Starte en småsag

Du anlægger en småsag ved at indsende en stævningsblanket (Formular A) til den kompetente ret. Det er typisk retten, hvor den erhvervsdrivende er etableret.

Korrespondance med retten skal ske på rettens eget sprog. Beviser kan dog fremlægges på et andet sprog, men retten kan kræve dokumenter oversat, hvis den mener, at det er relevant for vurderingen af sagen.

Sagsforløb

Forberedelse af sagen foregår i udgangspunktet skriftligt. Retten kan dog indkalde parterne til et retsmøde, hvis den finder det nødvendigt. Det samme gælder, hvis en af parterne ønsker et retsmøde. Hvis det er muligt, kan sådan et møde afholdes som videokonference eller lignende.

Under forberedelse af sagen forsøger retten at mægle mellem parterne, så kun hvor mægling ikke lykkes, må der afsiges dom i sagen.

Retten afsiger normalt dom inden 30 dage efter modtagelsen af sagsøgers kommentarer, medmindre retten vurderer, at yderligere information er nødvendig.

Den tabende part betaler i udgangspunktet både egne og den vindende parts omkostninger. Hertil kommer en retsafgift for at benytte den europæiske småkravsprocedure. Afgiften fastsættes efter reglerne i det land, hvor sagen er anlagt.

 

Yderligere information:

Nethandel EU

KUNNE DU BRUGE SIDEN?