Skip navigation

Alle hverdage fra 13-15 kan du få gratis hjælp og gode råd af vores jurister på chat eller hotline (tlf. 4171 5200).

Du skal acceptere cookies for at kunne bruge chatten. Se vores øvrige kontaktoplysninger her.

Den danske småsagsproces

Artikel - - Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Den danske småsagsproces kan behandle civile sager om mindre krav ved de danske domstole.

Da forberedelsen og processen er væsentligt forenklet i forhold til en almindelig retssag, kan retten dog beslutte, at en konkret sag ikke egner sig til behandling under småsagsprocessen og overføre den til almindelig proces.

Vilkår for småsager

Småsagsprocessen kan anvendes på sager, hvor kravet ikke overstiger 50.000 kr.

Modparten skal være uenig i dit krav. Hvis I er enige om kravets eksistens, men modparten alene har problemer med at opfylde kravet, bør du benytte den forenklede inkassoprocedure.

Starte en småsag

Du anlægger en småsag ved at indsende en stævning til byretten, hvor den sagsøgte bor. Det koster 500 kr. i retsafgift.

Der er lavet en særlig stævningsblanket og en svarskriftsblanket, du kan vælge at bruge til en småsag. Blanketterne findes på www.domstol.dk, hvor du også kan læse mere om processen.

Sagsforløb

Retten skal vejlede parterne under forberedelse af sagen, og retten er altid upartisk.

Da retten varetager forberedelsen, vurderes det unødvendigt at du får hjælp fra en advokat til at anlægge sagen. Vælger du alligevel at få advokatbistand, må du derfor selv afholde udgifterne.

Den tabende part skal betale modpartens udgifter.

Småsagsprocessen for udlændinge

Ifølge retsplejeloven kan de danske domstole behandle sager på alle nordiske sprog. Andre skal selv sørge at oversættelse og tolkning.

Da de dokumenter, retten sender, kan have afgørende betydning for sagen, bør en udenlandsk sagsøger overveje, hvem der kan være stedfortræder. Det kan være hensigtsmæssigt, at det er en advokat.

Yderligere information:

Nethandel EU

KUNNE DU BRUGE SIDEN?