Artikel -


Her finder du vores online formular og yderligere vejledning i, hvad du skal være opmærksom på.

Sådan er proceduren:

 • Før du klager til os, skal du have reklameret skriftligt til sælger
 • Vi træffer ikke afgørelse i sagen, men forsøger at finde en forligsmæssig løsning med sælger
 • Vi har en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt fem måneder

Din klage til Forbruger Europa skal indeholde:

 • Dit fulde navn og din e-mailadresse
 • Virksomhedens navn og evt. et link til deres hjemmeside
 • Beskrivelse af problemstillingen
 • Beskrivelse af dit krav
 • Al korrespondance med sælger
 • Relevant dokumentation som fx kopi af kontrakt, kvitteringer, ordrebekræftelse, flybilletter mv.

Vi kan ikke hjælpe dig med klager hvis:

 • Du har handlet med en dansk sælger
 • Du har handlet med en sælger uden for EU, Norge eller Island
 • Du er erhvervsdrivende

Start Klage

Sidst opdateret: 04. juni 2018

Kunne du bruge siden?