Artikel - 11. december 2014

Her finder du vores online formular og yderligere vejledning i, hvad du skal være opmærksom på.

Sådan er proceduren:

  • Før du klager til os, skal du have reklameret skriftligt til sælger
  • Vi træffer ikke afgørelse i sagen, men forsøger at finde en forligsmæssig løsning med sælger
  • Vi har en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt fem måneder

Din klage til Forbruger Europa skal indeholde:

  • Beskrivelse af problemstillingen
  • Beskrivelse af dit krav
  • Al korrespondance med sælger
  • Relevant dokumentation som fx kopi af kontrakt, kvitteringer, ordrebekræftelse, flybilletter mv.

Vi kan ikke hjælpe dig med klager hvis:

  • Du har handlet med en dansk sælger
  • Du har handlet med en sælger uden for EU, Norge eller Island
  • Du er erhvervsdrivende

 

Start Klage

Sidst opdateret: 11. december 2015

Kunne du bruge siden?