Skip navigation

Vi samarbejder med vores europæiske netværk af Forbruger Europa kontorer, når vi behandle din klage. Vi har kontorer i alle EU-lande samt Norge og Island.

Har du et krav, vil vi sende din sag til vores kollegaer på Forbruger Europa kontoret i det land, hvor sælger har hjemme. Vores kollegaer kan ikke træffe en afgørelse i sagen, men vil gøre deres bedste for at finde en forligsmæssig løsning med sælger.

Lykkes det ikke at finde en løsning på sagen, vil Forbruger Europa informere dig om, hvor du kan gå videre med din klage.

Koster det noget? 

Nej. Det er gratis at oprette en klage hos Forbruger Europa. 

Hvor lang tid tager det at klage?

Sagsbehandlingstiden hos Forbruger Europa varierer, men den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fem måneder.

Vi gør alt, hvad vi kan for at behandle sagerne så hurtigt som muligt, men der kan være grunde til, at nogle sager tager længere tid end andre. Fx kan der mangle dokumentation i de indsendte klager, som først skal skaffes, eller det kan være vanskeligt at få sælger i tale.

 

Kunne du bruge siden?