Skip navigation

Klag over køb i udlandet

Først skal du have reklameret skriftligt til sælger pr. post eller email, og du skal have dokumentation på det.

Hvis du allerede har reklameret til sælger og ikke fundet en løsning, kan du klage til Forbruger Europa. Vi kan hjælpe dig, hvis det drejer sig om en sælger i et andet EU-land, Norge eller Island.

Klager over varer købt uden for EU

Forbruger Europa kan ikke hjælpe, når sælger hverken hører hjemme i EU, Norge eller Island.

Derimod har du mulighed for at indberette klager over e-handel med sælgere uden for Europa på portalen Econsumer.gov.

I visse tilfælde kan du klage over en udenlandsk sælger ved Center for Klageløsning i Nævnenes Hus. Det gælder fx hvis aftalen er indgået i Danmark eller skal opfyldes i Danmark. 

 

 

Kunne du bruge siden?