Skip navigation

Kan vi få dækket udgifter til tøj, når bagagen er forsinket?

Spørgsmål / Svar

26. marts 2013

Du har ret til at få udgifterne til nødvendige indkøb erstattet af flyselskabet. Du kan dog højst opnå en erstatning på ca. 10.000 kr.

Hvis din bagage ikke når frem til dit endelige bestemmelsessted sammen med dig, skal du henvende dig til flyselskabet i lufthavnen eller den handling agent, som håndterer bagagen i lufthavnen, og bede om at få en Property Irregularity Report (PIR). PIR-rapporten er din dokumentation for, at du ikke modtog din bagage rettidigt.

Når bagagen bliver forsinket, kan det blive nødvendigt at købe for eksempel undertøj og rene bluser. Du kan dog ikke købe løs af for eksempel dyre mærkevarer og forvente at få det erstattet af flyselskabet.

Du skal gemme kvitteringerne for dine indkøb og efterfølgende sende dem til flyselskabet og kræve udgifterne dækket. Den maksimale erstatning udgør ca. 10.000 kr., medmindre du har tegnet en særskilt forsikring, for eksempel hos dit forsikringsselskab. Disse regler tager udgangspunkt i problemer med bagage, der er opstået på udrejsen.

Tjekliste

 • Meld bagageforsinkelsen til flyselskabet eller handling agenten i lufthavnen og få en PIR Rapport
 • Gem kvitteringer for køb af nødvendige indkøb
 • Køb kun det mest nødvendige
Sidst opdateret: 23. september 2016

Uddybende spørgsmål fra andre brugere:

Spørgsmål

af Malene V d. 06. februar 2020 kl. 18:35

Grundet strejke i Security nåede vi ikke vores afgang med Lufthansa til Frankfurt kl 10 d 5/2. Vi skulle videre fra Frankfurt med United til Orlando Vi blev ombooket med SAS 13:40 fra CPH. De lovede at vores bagage blev omdirigeret om kom med os til Frankfurt, dernæst Washington og slutteligt Orlando. Da vi nåede Orlando var vores kufferter ikke med og mit forsikringsselskab Tryg nægter at dække udgifterne til lidt tøj mm så vi kan klare os til kufferterne kommer. De henviser til security strejken men den sluttede jo kl 10 og vi fløj først videre fra KBH 13:40, så der har været rigelig tid til at omdirigere kufferterne. Hvortil kan jeg rette mit erstatningskrav?

Svar

af Kristina d. 10. februar 2020 kl. 10:55

0 %

Forsinket bagage på grund af strejke blandt security personale i Københavns Lufthavn

Der var tale om en ulovlig uvarslet strejke, og det medførte meget kaos i lufthavnen den dag. Derfor er der en sandsynlighed for, at hverken SAS eller Tryg skal dække dine tab. Som udgangspunkt var SAS heller ikke forpligtede til at ombooke jeres flybilletter, så det har de formentlig gjort for at yde god service.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Kim Pihl-Vester d. 04. februar 2020 kl. 14:35

I svarer i forbindelse med Mariannes spørgsmål angående Menzies ulovlige strejke: “Luftfartsselskabet er dog ikke ansvarligt, hvis det godtgør, at det har taget alle forholdsregler, som med rimelighed kan forlanges, for at undgå skaden, eller at det ikke har været muligt for dem at gøre det" (forkortet) Kan det virkelig passe, når Norwegian hele tiden kendte til strejken med stadig lod folk tjekke baggage ind uden nogen former for advarsler eller lignende? Vi står nu på 4 dag i Marokko uden babymad, klapvogn, bæresele og tøj - vi fik at vide at det klart var bedst at tjekke klapvogn og bæretaske ind, så det ikke blev efterladt ved flyveren. Vi har købt nyt tøj til 5 for ca 5.000kr - betalt 1200 for at få bagage med som ikke er kommet - og tilsvarende hjem. I flyvet fik vi at vide at vores ting ville komme senere på dagen eller dagen efter - men nu på 4. dagen har vi ikke hørt et pip fra nogen. Kan det virkeligt passe, at både Norwegian og Menzies kan slippe og lade forbrugerne hænge på regningen?

Svar

af Kristina d. 06. februar 2020 kl. 16:23

0 %

Indtjekning af bagage når man ved, der er strejke

Vi kender ikke til afgørelser hos nævn eller domstole, der tager stilling til dette spørgsmål. Vi kan ikke udelukke, at Norwegian Air Shuttle loyalt burde have oplyst jer om strejken, sådan at I havde mulighed for at tage nogle forholdsregler og begrænse jeres tab.

 • Skriv til Norwegian Air Shuttle med jeres erstatningsansvar
 • Hvis sagen ikke bliver løst, kan I enten oprette en klage ved Forbruger Europa eller ved Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet
 • Ligesom i spørgsmålet nedenfor, som du referer til, så kan du også undersøge dine muligheder ved eventuelt forsikringsselskab og pakkerejsebureau

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Marianne Breth Hansen d. 02. februar 2020 kl. 21:48

Bagagehåndteringsfirmaet gjorde en ULOVLIG strejke og vores bagage - og 200 andres - kom ikke med flyet. Da vi har købt en pakkerejse kontakter vi rejseselskabet der afviser erstatning og iø ikke giver klar forventning om hvornår vi får vores bagage. Der er tale om skiferie hvor udstyr er væsentligt og dyrt at erstatte. Rejseforsikring afviser erstatning pga strejke. Er det rimeligt? Også når det er en ulovlig strejke/arbejdsnedlæggelse? Og nu 2 dage efter stejken er afblæst har vi stadig ikke fået vores bagage og går i samme ene sæt tøj og har måtte leje dyrt skitøj. Hvilken ret til erstatning har vi? Hos hvilken intetessent?

Svar

af Christel d. 04. februar 2020 kl. 12:03

0 %

Vi vurderer umiddelbart, at lige præcis denne strejke muligvis godt kan fritage flyselskaberne for erstatning. Vi har dog ikke set noget praksis fra domstole eller nævn på området, og lovgivning for transport af bagage nævner ikke specifikt strejke, men sætningen: "Luftfartsselskabet er dog ikke ansvarligt, hvis det godtgør, at det har taget alle forholdsregler, som med rimelighed kan forlanges, for at undgå skaden, eller at det ikke har været muligt for dem at gøre det" (forkortet)

Er flyselskabet dansk, kan du klage til Center for Klageløsning / Forbrugerklagenævnet og få dem til at tage stilling til det. Du kan læse mere her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/

I har muligvis en rejseforsikring, som dækker jeres udgifter, men det vil afhænge af jeres konkrete police. Hvis forsikringsselskabet ikke vil dække, men du mener at jeres klage er omfattet af policen, så kan du klage over dit forsikringsselskabs beslutning, via http://ankeforsikring.dk/Sider/default.aspx

Er rejsen en del af en pakkerejse, så har Pakkerejseankenævnet tidligere taget stilling forsinket bagage på en skiferie, hvor pakkerejsebureauet var ansvarlige. Du kan læse afgørelsen her: https://www.pakkerejseankenaevnet.dk/fileadmin/user_upload/Kendelser/2015.0041.pdf Det kræver dog at pakkerejsebureauer er dansk. I bør dog huske at begrænse jeres tab således at I fx lejer udstyr i stedet for at købe og på den måde holder jeres udgifter nede. Om Pakkerejseankenævnet vil komme frem til samme udfald i jeres sag, kan jeg dog ikke garantere.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Hans j. Jensen d. 31. januar 2020 kl. 22:17

Vi fil ikke bagage udleveret ved hjemkomsten til Kastrup Lufthavn den 31.01.2020 om aftenen. Der var vel 4-5.000 rejsende og jeg så ingen der fik en pir rapport, men vi afleverede en formulär med vore data, men alltså ingen pir rapp. Er det er problem ift. Erstatning Mvh

Svar

af Christel d. 04. februar 2020 kl. 10:43

0 %

Som udgangspunkt så er det et krav, at du har en PIR-rapport. Jeg kan ikke se - ud fra dine oplysninger - om du fik en kvittering på de data, som du afleverede, men sådan en kvittering vil formentlig også kunne bruges i dit krav mod flyselskabet. Har du heller ikke en kvittering, så kan vi ikke sige, hvad der gælder, da vi ikke har set praksis på området. Er det et dansk flyselskab, så vil du kunne klage til Center for Klageløsning. Er det et flyselskab fra et andet EU-land, Norge eller Island, så kan du klage til Forbruger Europa.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Dorte d. 07. november 2019 kl. 10:00

Ved forsinket bagage. Når flyselskabet har udbetalt erstatning for vores konkrete udgifter til tøj mm. Kan vi så derudover få erstatning ved vores forsikringsselskab, der betaler et fast beløb afhængigt af den tid, som vi har måtte undvære vores bagage?

Svar

af Kristina d. 07. november 2019 kl. 12:03

77 %

Ikke ret til dobbelt dækning

I har ikke ret til at få dækket jeres tab både ved flyselskabet og forsikringsselskabet. Hvis jeres forsikring dækker generne udelukkende, kan det dog godt være, at der gælder særlige vilkår i jeres forsikring.

Kontakt dog forsikringsselskabet først og spørg dem, inden I søger om erstatning der. Ellers risikerer I at begå forsikringssvindel.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Stephan d. 20. oktober 2019 kl. 12:17

Flyselskabet skriver vi kun har ret til 30€ til fornødenheder om dagen de første 5 dage, hvad så med resten af ferien???

Svar

af Kristina d. 22. oktober 2019 kl. 16:01

0 %

Ret til fornødenheder er en konkret vurdering

Det kommer altid an på omstændighederne, hvad I har ret til at få erstattet. Fx er der forskel på, hvilken type ferie, I er på, og hvad jeres indkøbsmuligheder er. Det er vigtigt, at I holder jeres udgifter nede. Flyselskabets erstatningspligt for jer gælder, indtil I har fået jeres bagage igen, eller indtil I er hjemme.

Mange flyselskaber sætter dog en fast takst for at gøre det nemmere at håndtere. Hvis dette beløb er umuligt at købe ind for, så klag skriftligt til flyselskabet hurtigst muligt med jeres krav. Flyselskabet skal have jeres endelige erstatningskrav senest 21 dage efter, I har modtaget bagagen igen.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Casper Aaen-Larsen d. 12. maj 2019 kl. 12:27

Jeg afventer min bagage efter endt rejse - bagagen nåede ikke transfer i Amsterdam, så den komme ikke til mig i København. Jeg er jo hjemme, så jeg mangler jo ikke noget og skal ikke bruge erstatning. Min bagage dukker nok snart op. Mit eneste spørgsmål lyder på, at når bagagen dukker op - har jeg så ikke krav på at den transporteres til min adresse? Jeg synes ikke det er rimeligt jeg skal bruge en dag på at køre tilbage til lufthavnen. Flyselskabet burde sørge for den ankommer til mig. Hvad er regler her? Casper

Svar

af Kristina d. 14. maj 2019 kl. 11:22

90 %

Forsinket bagage skal sendes hele vejen hjem til dig

Der står ikke direkte i reglerne, at flyselskabet skal transportere bagagen hjem til dig, men flyselskabet er erstatningsansvarlig for de tab, du lider som følge af bagageforsinkelse. Derfor har flyselskabet også ansvaret for, at du ikke får omkostninger i forbindelse med at få bagagen udleveret. Så hvis flyselskabet ikke sørger for at sende bagagen hjem til dig, skal flyselskabet erstatte de omkostninger, du får ved at skulle hente bagagen i lufthavnen selv.

 • Det er kutyme i flybranchen, at flyselskabet sørger for at sende den forsinkede bagage hen til der, hvor kunden befinder sig

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Peter Jensen d. 28. april 2019 kl. 22:32

Hej, vi har nu siddet på 4 døgn uden at vi har fået vores bagage. Vores datter på 1 år har også alt hendes tøj m.m. i vores kuffert. Spies siger at vi kun kan få 200 euro i erstatning er dette korrekt? De vil slet ikke tale om kompensation, de prøver konstant at tale uden om. Hvad stiller man op her? Det skal siges at de har fundet bagagen men de kan ikke finde ud af at levere det til vores feriested/Ø. Vi går rundt i samme tøj hver dag hvilket ødelægger vores ferie, da vi også mangler ting til stranden osv. Håber i kan hjælpe med svar på ovennævnte.

Svar

af Anette d. 29. april 2019 kl. 14:52

84 %

Krav på erstatning for den manglende bagage

Når jeres bagage ikke bliver leveret på destinationen sammen med jer, skal I melde det i lufthavnen. I skal sørge for at få en såkaldt PIR-rapport. I skal samtidig meddele rejseselskabet, at jeres bagage ikke er udleveret. 

I har krav på at kunne indkøbe "fornødenheder", mens I venter på at modtage jeres bagage. Fornødenheder dækker blandt andet over lidt skiftetøj og enkelte toiletartikler, herunder også særlige artikler til jeres datter såsom bleer. Hvis I har måttet vente 4 døgn indtil videre, har I formentlig også været berettiget til at indkøbe et enkelt sæt legetøj. 

Er I normalt til dyre mærkevarer, og ønsker I at indkøbe sådanne som fornødenheder, skal I være opmærksom på, at I alene kan forvente en mindre del af udgiften erstattet, hvis det var muligt at foretage et billigere erstatningskøb. 

Alt i alt afhænger det også af, hvilken orientering I har modtaget af Spies i forhold til, hvornår I kan forvente at modtage bagagen igen. De 200 euro kan godt være en vejledning fra Spies, men en øvre grænse afhænger konkret af, hvad jeres tab er. Dog kan den ikke overstige 1031 SDR pr. passager (se herom i linket nedenfor).

Sørg for at gemme al skriftlig korrespondance med selskabet samt alle kvitteringer for fornødenheder. Klag hurtigst muligt til selskabet, da der er ret korte frister til at gøre dette. 

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Palle Mehlbye d. 24. februar 2019 kl. 17:24

Min datters formål er en fodboldrejse med efterskolen. Bagagen er forsinket og hvis hun skal spille første kamp, skal hun købe støvler, skinner, strømper, sports bh, indershorts. Kan vi forvente det dækket? Det er hele formålet med turen at spille fodbold.

Svar

af Kristina d. 25. februar 2019 kl. 13:19

88 %

Udgifterne skal være påregnelige for flyselskabet

I erstatningsretten gælder der en regel om, at tabet skal være påregneligt for flyselskabet. Det vil sige, at flyselskabet skal kunne vide, at din datter får alle disse udgifter som følge af bagageforsinkelsen. Derudover gælder der en tabsbegrænsningspligt, så hvis din datter har mulighed for at låne eller leje udstyr i stedet, skal hun gøre det. Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om flyselskabet skal dække alle udgifterne.

 • Vær opmærksom på de korte frister for at klage til flyselskabet
 • Hvis I har forsikring, så kontakt dem også
 • Hvis sagen ikke bliver løst, kan I oprette en klage ved Forbruger Europa, hvis der er tale om et flyselskab med hovedsæde i et andet EU-land, Norge eller Island

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Ingrid F Andersen d. 29. december 2018 kl. 11:17

Har USA underskrevet Montreal konventionen?

Svar

af Christiane d. 03. januar 2019 kl. 12:51

80 %

USA er tiltrådt Montrealkonventionen

 

Ja, USA ratificerede Montrealkonventionen i juli 2003.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Lone d. 06. april 2018 kl. 14:22

Hvis vi ved køb af vores flybillet har valgt IKKE at tilkøbe forsikring af bagage osv med, kan man så stadig få erstatning ved forsinket bagage, som ikke er blevet sendt med flyet fra Københavns lufthavn?

Svar

af Christiane d. 09. april 2018 kl. 00:00

81 %

Du har ret til rimelige erstatningskøb hvis din bagage er forsinket  

Hvis din bagage er forsinket har du ret til at købe det mest nødvendige, fx tandbørste, undertøj, bluse og lignende. Ved forvisning af kvitteringer for dine køb, kan du få udgifterne dækket af flyselskabet, hvis der er tale om rimelige og nødvendige udgifter. Denne ret foreligger ligegyldig om du har købt en forsikring eller ej.

Der er således ikke tale om en erstatning af det du havde i kufferten, men en mulighed for at få tilbagebetalt de rimelig og nødvendige udgifter du har haft som følge af at have manglet din kuffert.   

Hvis din bagage har været forsinket i mere end 21 dage anses den som bortkommet og i så fald er du berettiget til at få din bagage erstattet. Erstatningssummen afhænger af en konkret vurdering. Det er muligt, at en forsikring kan give en bedre dækning, men som udgangspunkt er der ved en forsinkelse ikke tale om et egentligt erstatningskrav, da dine værdier endnu ikke er mistet.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Rikke Kjær d. 28. juli 2017 kl. 00:56

Hvis bagage ikke når frem til feriestedet, men først dukker op efter hjemkomsten - og en del af ferien er ødelagt, fordi det tog et par dage at skaffe fx badetøj (ikke gode indkøbsmuligheder etc). Kan man da få erstatning for den del af ferien, som blev ødelagt? Mvh

Svar

af Kristina d. 28. juli 2017 kl. 00:00

82 %

Ingen erstatning for tid brugt på at købe erstatningstøj

Man har kun krav på dækning af ens faktiske økonomiske tab. Det vil sige, at man ikke har krav på erstatning for den tid og besvær, det forårsager, når ens bagage bliver forsinket. Hvis du har en privat rejseforsikring, kan det være, at den dækker med et højere og mere standardiseret beløb.

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Per jørgensen d. 27. juni 2017 kl. 00:38

Hej når man er en familie på 5 og al bagage er forsvundet hvor længe kan man nøjes med fornødenheder når familien skal være afsted 3 uger og forsikringen siger max 12000 pr skade ?

Svar

af Anette d. 28. juni 2017 kl. 00:00

73 %

Fornødenheder skal dække indtil bagagen udleveres igen

Køb af fornødenheder gælder for hele ferieperioden, indtil jeres bagage bliver udleveret igen, men hvis bagagen ikke er udleveret efter 21 dage, betragtes den som bortkommet.

 • Da jeres ferie er i 3 uger, kan I derfor godt risikere, at det er i hele ferien
 • Flyselskabet kan højst blive erstatningsansvarlig for op mod 1.131 SDR (lidt under 10.000 kr.) for hver passager, med mindre I har afgivet en særlig erklæring senest ved indcheckningen om særlige værdier i jeres bagage
 • De cirka 10.000 kr. betyder ikke, at I automatisk har ret til at købe for det maksimale beløb. Det er en konkret vurdering af, hvad der har været nødvendigt i jeres tilfælde

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Mads d. 06. september 2016 kl. 10:11

Gælder disse retningslinjer også for rejsende i Norge?

Svar

af Christel d. 07. september 2016 kl. 14:14

88 %

Bagagereglerne gælder for en række lande både inden for og uden for EU

Bagagereglerne gælder også for Norge

 • De fleste lande har ratificeret Montreal-konventionen, som omhandler bagage
 • Reglerne for bagage er derfor i størstedelen af tilfældene ens i alle lande

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Finn lundorf d. 03. marts 2016 kl. 06:59

På forretningsrejse kan man ikke møde op i jeans og skjorte, men behøver en habit, slips, sko mv. Det er relativt dyrt. Dækkes det?

Svar

af Kristina d. 03. marts 2016 kl. 17:57

76 %
Flyselskabet dækker kun nødvendige indkøb

Det er altid en skønsmæssig vurdering, hvad flyselskabet er forpligtet til at dække af nødvendige indkøb.

 • Det skal være påregneligt for flyselskabet, at man har ekstra dyre udgifter
 • Vi anbefaler at holde sine udgifter nede, da man ikke kan være sikker på, hvad man efterfølgende får erstattet
 • Ofte kan man ikke få dækket den fulde pris for sine udgifter

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af andrew grant d. 23. januar 2016 kl. 08:06

Hvad hvis man har fløjet med flere fly selskaber for at kom hjem, hvilket flyselskabet skal man klage til ?

Svar

af Kristina d. 27. januar 2016 kl. 13:10

78 %

Flere flyselskaber er ansvarlige

Ved bagageforsinkelse eller -beskadigelse, kan der godt være flere ansvarlige flyselskaber. Du kan prøve i denne rækkefølge:

 • Henvend dig til det flyselskab, du indleverede bagagen til
 • Henvend dig til det flyselskab, der udleverede din bagage
 • Klag til Forbruger Europa, hvis sagen ikke bliver løst

Fandt du svaret nyttigt

Spørgsmål

af Kent Gino Pischiutta d. 22. oktober 2015 kl. 09:22

Manglende bagage - Ved hjemkomst, gælder der de samme regler som ved udrejse - altså, kan man kræve erstatning for manglende bagage når man rejser hjem og ved ankomst ikke får bagagen?

Svar

af Bettina d. 26. oktober 2015 kl. 14:33

87 %

Krav på erstatning for forsinket bagage ved hjemkomst

Hvis din bagage mangler ved ankomsten til dit hjemland, har du ret til at få erstattet rimelige udgifter til køb af fornødenheder. Hvad der er rimeligt, vil bero på en konkret vurdering. Hvis din bagage mangler i mere end 21 dage, betragtes den som mistet, og du har herefter krav på erstatning af bagagen.

 • Kontakt straks flyselskabet og klag over den forsinkede bagage. Du skal klage til flyselskabet senest 21 dage efter, at du har modtaget den forsinkede bagage, eller straks, hvis flyselskabet har oplyst, at bagagen er forsvundet.
 • Medsend kopi af PIR-rapporten samt kopi af kvitteringer for køb af toiletartikler og eventuelt tøj, som du har været nødt til at købe.
 • Hvis din bagage mangler i mere end 21 dage, betragtes den som mistet, og du har herefter krav på erstatning af bagagen.
 • Er du i tvivl, kan du kontakte Forbruger Europa

Fandt du svaret nyttigt

Stil et uddybende spørgsmål til emnet: Kan vi få dækket udgifter til tøj, når bagagen er forsinket?

Læs artiklen og skriv dit uddybende spørgsmål. Skriv så kort, som du kan. Dit spørgsmål bliver vist her på siden.

Når du kontakter Forbruger Europa for at få svar på et spørgsmål, skal du være opmærksom på, at vi registrerer dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikken om dine rettigheder.

For at undgå spam fra robotter, må vi bede dig svare på et enkelt spørgsmål(Skriv svaret med tal):

Vi bestræber os på at svare på dit spørgsmålindenfor 3 hverdage. Du modtager en mail, når der kommer svar.

Kunne du bruge siden?