Flypassagerers rettigheder

Artikel - 30. marts 2017


Forordning 261/2004om flypassagerers rettigheder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91.

Flypassagerers rettigheder forordning
Sidst opdateret: 12. oktober 2016

Kunne du bruge siden?